Våra änglar

~♥~ Våra hundar är änglar vi människor fått som förebilder för att lära oss trofasthet, villkorslös kärlek, glädje, uppskattning, förmågan att förlåta och att se glädje i det lilla ~♥~ 

~♥~Our dogs are angels we humans had as role models to teach us loyalty, unconditional love, joy, appreciation, ability to forgive and to see the joy in the little ~♥~